Ik werk met een string

Ik werk met een string

Tegenwoordig werk ik met een string. En ik moet zeggen het werkt heel fijn en de resultaten zijn verbluffend.

Met welke string ik werk verschilt per vraagstuk en per type doelgroep. Het moet passen en goed voelen. Ik vertel het de opdrachtgever meestal ook in de intake; dat ik werk met een string.
Ze kijken dan even verbaasd en worden nieuwsgierig. Dus dan laat ik het zien.

Wil jij ook weten waarom ik ervoor kies te werken met een string? Lees dan gauw verder. En nee, je hoeft hiervoor niet je beeldscherm te draaien.

De string

Als trainer en facilitator gebruik ik Liberating Structures. Dit zijn minder voor de hand liggende ‘microstructuren’ om iedereen in een groep, van klein tot heel groot, aan te moedigen en te betrekken. Van extravert tot introvert en van leiders tot volgers. De meest gebruikte en bekende microstructuren, oftewel interactievormen, zijn presentaties, beheerde discussies, open discussies, status-updates en brainstormsessies. Niets mis mee. Alleen zijn deze interactievormen zo’n automatisme dat het ons brein niet meer prikkelt en het traditionele rollen en patronen ermee in stand houdt.

Liberating Structures bieden +33 interactievormen om dit te doorbreken. Per keer kan je er één gebruiken, nog effectiever is het om er meerdere in te zetten, bijvoorbeeld vier of vijf. Leuk denk je misschien, maar wanneer vertel je nou wat over die string van jou? Komt ‘ie:

Wanneer je in een sessie meerdere Liberating Structures gebruikt én de output van de ene structure gebruikt als input voor de andere structure, dan spreek je van een ‘string’. In het Nederlands vrij vertaald ‘aan elkaar rijgen’. Aaah, zo’n string! Ja, niets meer, niets minder. Alleen staat dat niet in verhouding tot de kracht ervan. Dus lees zeker nog even verder, nu het misschien minder spannend klinkt, dan je van te voren dacht.

Hoe werkt een string?

Het aan elkaar rijgen van interactievormen kan iedere ervaren trainer of facilitator. De kracht van het aan elkaar rijgen van Liberating Structures zit ‘m in het feit dat elke Liberating Structure altijd is opgebouwd uit dezelfde vijf ontwerpelementen. Om ons brein te prikkelen en traditionele rollen en patronen te doorbreken. Doordat elke structure dezelfde ontwerpelementen heeft, wordt dat zeg maar ‘de lijm’ tussen de losstaande Liberating Structures en versterk je het resultaat, die iedere Liberating Structure an sich al oplevert. Lukt dit dan niet met andere werkvormen? Jawel, als die werkvormen ook opgebouwd zijn uit diezelfde vijf ontwerpelementen. Ga dus eerst op zoek of de werkvorm voldoet aan de vijf ontwerpelementen. Te weten:

  1. De interactievorm heeft een structurerende uitnodiging (het enthousiasmeren van de deelnemers).
  2. Voor de interactievorm is de ruimte speciaal ingericht en zijn de benodigde materialen voorhanden (het faciliteren van de deelnemers).
  3. In de interactievorm is sprake van evenredige participatie en inspraak van alle deelnemers en zo min mogelijk van de facilitator/ trainer.
  4. De interactievorm heeft een evenredige stimulatie tot denken, doen en spreken door configuratie van groepseenheden binnen de groep (groepseenheden creëren waarin álle type deelnemers evenveel ruimte hebben te kunnen denken, doen en spreken).
  5. De interactievorm is opgebouwd uit een reeks stappen met een vooraf bepaalde tijdbesteding per stap (verwachtingsmanagement)

Waarom werkt een string zo fijn?

Een Liberating Structure krijgt mensen in een flow, doordat het prikkelt, motiveert en stimuleert. Mensen willen doorgaan als de tijd voorbij is. Mensen voelen dat ze zo in de inhoud zitten, dat ze er nóg meer uit kunnen halen, dan ze van te voren bewust van waren. Als je dat kan vasthouden door de uitkomsten van de Liberating Structure direct in te zetten in de volgende structure, dus door een string te maken, kun je voortbouwen op de opgehaalde kennis en ervaringen. De flow neemt daarmee nog meer toe! Als trainer/ facilitator zie je de groep elkaar lekker aan het werk zetten en het maximale eruit halen wat er in zit. In plaats van dat jij hard je best doet om mensen in beweging te krijgen.

Een string in de praktijk

In mijn workshop ‘maak gewoon bijzonder’ werk ik uiteraard ook met een string. Tijdens deze workshop onderzoeken de deelnemers welke voor hun dagelijkse werkzaamheden een emotie bij de gast of klant oproepen en hoe ze deze gewoontes zo kunnen inrichten, verbijzonderen, waardoor er meer wederzijds begrip en medewerking ontstaat. Het doel van de workshop is beter verbinding maken met de gast/ klant door meer bewust te zijn van hun onuitgesproken behoefte en daarop in te spelen. De string die ik voor deze workshop heb ontworpen is als volgt:

  1. Mad Tea: Staand in twee cirkels deelnemers uit de waan van de dag halen en met elkaar laten delen ‘waarom heb ik mij voor deze workshop opgegeven en wat versta ik onder verbijzonderen?’. De output is dat de verwachtingen bekend zijn en iedereen het over dezelfde inhoud heeft.
  2. 1-2-4-all: Eerst zelf nadenken over en vervolgens in 2- en 4-tallen en plenair het antwoord scherp krijgen op de uitnodiging ‘Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van verbijzonderen?’. De output is inzicht en bewustwording dat verbijzonderen bijdraagt aan verbinding maken met je gast.
  3. Triz: Met het inzicht van 1-2-4-all, onderzoeken hoe vanzelfsprekendheden van een ander een emotie bij jou oproepen en slechte invloed hebben op de verbinding. De uitnodiging van Triz is ‘Maak een lijst van álle werkzaamheden/ acties/ handelingen van een gastheer of gastvrouw waaraan jij je stoort als je als gast ergens verblijft of een dienst afneemt en deel deze vervolgens met elkaar’. De output van Triz is een collectieve lijst met de werkzaamheden/ acties/ handelingen die alle deelnemers opgeschreven hebben en waarin ieder voor zich omcirkelt heeft welke werkzaamheden/ acties/ handelingen hij of zij zelf ook (wel eens) doet.
  4. Troika Consulting: In drietallen advies krijgen hoe vanzelfsprekendheden te verbijzonderen. De uitnodiging is ‘kies één van de omcirkelde punten uit Triz, waarvoor jij advies wil krijgen van de ander hoe dit te verbijzonderen om vervolgens beter aan te sluiten bij de onuitgesproken behoefte van jouw gast.’ De output is de uitgesproken behoefte van de twee anderen hoe zij de vanzelfsprekendheden verbijzonderd zouden willen zien en concrete adviezen om mee aan de slag te gaan.
  5. 25/10 crowd sourcing: Op energieke muziek in meerdere rondes de deelnemers hun bedachte acties laten beoordelen met punten. De output is een prioritering van acties om direct de volgende dag hun vanzelfsprekendheden te verbijzonderen.

Blij met mijn strings

De reacties op deze workshop zijn heel goed. Mensen lachen om de ontdekkingen van hun eigen gewoontes en begrijpen wat voor gevoel die bij de ander teweegbrengen. Daarnaast staan de mensen versteld hoe verbluffend snel ze constructieve acties met elkaar bedenken.

Dat is waarom ik werk met een string. Ik wil niet anders meer. Strings passen mij perfect.