Interview events.nl - Dagvoorzitter Suzan Vink maakt gewoon bijzonder

Interview events.nl - Dagvoorzitter Suzan Vink maakt gewoon bijzonder

Onlangs werd ik geïnterviewd door Annemieke Dubbeldeman van Events.nl. Lees het interview op events.nl of hieronder in deze post.

Nieuwsgierig, verbindend, spontaan en toegankelijk. Dat is Suzan Vink. Op inspirerende, luchtige wijze doet ze sinds een aantal jaar waar haar hart echt ligt: als dagvoorzitter en presentator het beste uit groepen halen. Van jongs af aan stond Suzan al graag op een podium. ‘Imiteren, playbacken en het mensen naar de zin maken, heerlijk vond ik dat.’ Na een opleiding facility management en heel wat jaren als consultant te hebben gewerkt, deed zich op een gegeven moment de kans voor om voor haarzelf te beginnen. ‘Ik heb ervoor gekozen om me volledig te storten op waar mijn hart ligt: de liefde voor een podium gecombineerd met de drive om mensen een goed gevoel te geven bij wat ze doen. Ik doe dat als dagvoorzitter, presentator, facilitator en trainer.’

Net even anders

Suzan heeft, zoals ze het zelf zegt, bijzondere aandacht voor gewone interactie. Wat houdt dat in? ‘Als je kijkt naar bijvoorbeeld congressen, dan is het meestal volgens een vast stramien opgebouwd. De dagvoorzitter opent en kondigt erna enkele sprekers aan. Die sprekers houden hun verhaal en erna is er tijd voor vragen. Dat kan in sommige gevallen prima werken. Ik vind het echter vaak waardevoller om meer de interactie aan te gaan met de bezoekers van zo’n bijeenkomst. Die komen binnen met een bak kennis en ervaring en het is goed daar gebruik van te maken. Het maakt bovendien zo’n dag levendiger.’ Een manier om de groep te betrekken bij de sprekers is om de expert of ervaringsdeskundige niet enkel te laten vertellen, maar te interviewen op het podium, in combinatie met vragen uit het publiek. ‘Daar zijn verschillende vormen voor. Je kunt mensen direct hun hand laten opsteken of eerst in duo’s laten nadenken over een vraag. Zo komen mensen die liever niet opstaan om een vraag te stellen eveneens aan bod.’

Het beste uit een bijeenkomst halen

De genoemde voorbeelden zijn maar een kleine greep uit de mogelijkheden die Suzan ter beschikking heeft als dagvoorzitter. ‘Het begint al met een goede voorbereiding. Ik wil graag weten wie het publiek is, waar ze voor komen en hoeveel interactie er gewenst is. Stel dat je een heel vlammende spreker hebt, dan kun je die gerust twintig minuten laten praten en komt de interactie erna in bijvoorbeeld een campfire session (in een klein groepje geïnteresseerden napraten met de keynote spreker) of bijvoorbeeld in workshops. Ook daar wordt trouwens vaak nog best veel ‘gezonden’ en is er te weinig ruimte voor de deelnemers, terwijl het doel van een workshop juist die interactie is. Dat is ook het geval bij digitale bijeenkomsten. Ik heb de afgelopen twee jaar veel trainingen gegeven over hoe je digitaal het beste uit een bijeenkomst kunt halen, wat heel handig is in deze tijd.’

Energie en aandacht

Ook als presentator brengt Suzan dezelfde energie en aandacht voor mensen mee. ‘Of ik nu een talkshow presenteer of op een podium sta: ik heb altijd echte aandacht voor de mensen die ik spreek of naar me luisteren. Daardoor wordt die gewone interactie toch bijzonder.’ Waarom vindt ze die uitwisseling met een groep eigenlijk zo belangrijk? ‘Als ik naar mezelf kijk: ik neem veel meer informatie tot me als ik ergens onderdeel van ben. Bovendien is het gewoon zonde om geen gebruik te maken van de mensen die naar jouw congres of evenement komen. Het kunnen bijvoorbeeld werknemers of klanten zijn en die hebben weer een ander perspectief op dingen, dat is gewoon waardevol.’ En de energie, kennis en ervaring die Suzan graag uit een groep haalt, heeft ze zelf ook in huis!

Leave a reply