Kennis en ervaring in een groep bij elkaar brengen

Kennis en ervaring in een groep bij elkaar brengen

Het inzetten van de aanwezige kennis in een groep: Om deelnemers meer te betrekken bij de inhoud of het doel van de bijeenkomst, ze met elkaar in verbinding te brengen en daardoor sneller voortgang te boeken. Ik teken ervoor.

Een interactievorm om in een groep de aanwezige kennis of het comfort met het thema of doel in één overzicht voor iedereen aan het licht te brengen is Folding Spectogram. Het is een methode waarin deelnemers van elkaar leren en samen ontdekken, zonder dat jij ook nog maar iets inhoudelijks hebt gebracht. Beter kan toch niet?!

Folding Spectogram is een Liberating Structure in ontwikkeling en een variatie op 1-2-4-all. De variatie begint al bij het samenstellen van de groepen. Die gebeurt niet op willekeur, maar de deelnemers gaan op basis van een specifieke vraag op volgorde in een lijn in de ruimte staan, afhankelijk van hun persoonlijke antwoord. Bijvoorbeeld:
💡 In een training over Linkedin: “Hoe zet jij Linkedin in om daar werk uit te generen?”
💡 Tijdens onze workshop ‘Bevlogen en betrokken deelnemers’: “Wat weet jij al van Liberating Structures?” (doe je 16-11 mee, dan ga je deze zeker doen!)
💡 In een presentatie over cyber security: “Wat doet jouw bedrijf aan cyber security?”
💡 Op een strategiedag: “Wat gaat het limiteren van de inhuur van zzp’ers voor kansen bieden in de organisatie?”

De denkbeeldige as waarlangs de deelnemers de lijn vormen geeft de uitersten aan van ‘niet(s)/ geen’ tot ‘heel veel/ vaak, namelijk…. ‘ (deelnemers hebben hier concreet voorbeelden bij). Nadat de lijn is gevormd, wordt deze ‘gevouwen’. Degene met minste ervaring, kennis of voorbeelden komt tegenover de deelnemer te staan die in die groep de meeste ervaring, kennis of voorbeelden heeft. En zo staat iedereen tegenover iemand die meer of minder van het thema weet/ comfortabel mee is. In 2 minuten praten de tweetallen die zo zijn ontstaan met elkaar over hun antwoord op de vraag.

Daarna wordt de lijn nogmaals dubbel gevouwen. En zo ontstaan er groepjes van 4 deelnemers met in ieder groepje 4 uiteenlopende inzichten mbt het thema. In 4 minuten deelt iedereen in diens groepje die inzichten met elkaar.
Optioneel kun je daarna nog plenair per groepje een patroon ophalen dat de deelnemers zelf in de laatste conversatie ontdekten.

Het ‘vouwen van de lijn’ zorgt ervoor dat uiteenlopende meningen en ervaringen samenkomen in dezelfde groep. Het gaat niet om het creëren van niveauverschil, conflicten of overtuigingen, maar juist om ruimte te maken om van elkaar te leren en begrip voor elkaars standpunten te bevorderen.

Folding Spectogram kent geen maximale groepsgrootte, maar bij deze vorm is de indeling van de ruimte best bepalend voor de groepsgrootte waarmee je deze interactievorm kan doen. Desalniettemin, met de toename van steeds meer kleine kennissessies in flexibel in te richten ruimtes t.o.v. de grote congreszalen is dit een aanrader om in jouw sessie de aanwezige groepskennis aan te boren en mensen van elkaar te laten leren.

Leave a reply