Maak gewoon Bijzonder: too small to fail

Maak gewoon Bijzonder: too small to fail

Gewone zaken bijzonder maken lijkt heel voor de hand liggend en makkelijk te doen. Je moet dan wel even je bedrijfsblindheid en aannames opzij zetten. Dan is het too small to fail. 

Persoons- en momentafhankelijk aandacht geven

De fascinatie voor het gewone bijzonder maken is ontstaan in mijn zoektocht naar wat mensen nodig hebben om zich gastvrij ontvangen te voelen. Daaruit kwam naar voren dat het bij gastvrijheid echt niet altijd gaat om het overtreffen van verwachtingen en de wauw-factor bereiken. Gastvrij ontvangen voelen zit juist in het persoons- en momentafhankelijk aandacht geven aan alledaagse dingen. Voor jou zijn dat vanzelfsprekendheden, maar voor een ander kunnen die uitzonderlijk zijn (leuk, frustrerend, formeel of onbekend), omdat ze er weinig mee te maken hebben.

Contactversterker

Je herkent het misschien wel dat een voor jouw alledaags ding, ineens bij iemand een reactie oproept van verbazing, ergernis of verwarring. Bijvoorbeeld nu in deze tijd vraag jij aan jouw bezoek om bij het binnenkomen van het gebouw een COVID19-formulier in te vullen met vragen over de gezondheid en naw-gegevens. Vanuit jouw perspectief is het “Even snel een formuliertje invullen”, voor de ander kan het zijn “Pfff weer zo’n formaliteit waar ik van alles over mezelf moet invullen”. Zolang je geen aandacht hebt voor dat verschil in beleving van deze gebeurtenis, ‘level’ je ook minder met de ander. Heb je er wel oog voor en verplaats je je in de reactie van de ander, verbijzonder je vanzelf het voor jouw vanzelfsprekende, bijvoorbeeld door beter uit te leggen waarom het formulier voor jullie beide belangrijk is. De ander is jou dankbaar voor het begrip en de uitleg en dat versterkt het contact tussen jullie.

Aannames loslaten

Juist omdat het voor jou om vanzelfsprekendheden gaat, is het is niet gelijk kenbaar welke zaken je nou voor een ander kan verbijzonderen en wat daarvoor het juiste moment is. Toch liggen die zaken en momenten zowat voor je voeten. Het zijn doorgaans gebeurtenissen en momenten die voor jou een automatisme zijn, een routine of koud kunstje zijn geworden en die bij een ander reacties oproepen. En bij die alledaagse zaken leeft de aanname dat een ander het toch wel weet of begrijpt: “Overal moet een COVID19-formulier ingevuld worden.” Maar dat is vanuit onze eigen belevingswereld geredeneerd. Hoe weet je of iemand al eerder zo’n formulier heeft ingevuld? Je maakt het voor een ander allemaal leuker en begrijpelijker, als je je aanname los laat ‘dat een ander het toch wel snapt’ en de alledaagse zaken door een bijzondere bril aanschouwt.

Voorbeeld

Bij het plaatsen van mijn nieuwe Zoom profiel-foto met ‘ik ben zo terug’, had ik ook een twijfel, gevoed door gedachten zoals ‘”Iedereen snapt het toch eigenlijk wel dat ik zo weer terug ben?” en “Is de foto niet wat overdreven?”. Door de lol die ik had met het maken van de foto, deelde ik dit idee toch op LinkedIn. En wat schetste mijn verbazing? Meer dan 100 likes en reacties zoals “Wat een goed idee!” “Ga ik ook doen.” “Briljant”. Mijn aanname dat het overdreven zou zijn, klopte dus niet. Ook van deelnemers in mijn Zoom-sessie krijg ik terug dat ze de foto veel dynamischer vinden, dan de statige formele foto: “Het is nu net of je er toch bij bent.”

Maak gewoon Bijzonder: It is too small to fail.