Trainer


Trainer.

Motiverend – Toegankelijk – Bewustmakend

Suzan als trainer.

Motiverend en toegankelijk. Dat ben ik als trainer. Ik ben ervaren in individuen en organisaties te trainen om weer toegewijd en vanuit het perspectief van de gast/ klant te handelen en diensten te verlenen. Weer, omdat ik van mening ben dat iedereen gastvrijheid in zich heeft. Ik laat anderen zien én voelen wat gastvrijheid met je doet. Hierdoor wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen en initiatief om vanuit intrinsieke motivatie gastvrij te zijn. Mijn trainingen zijn doorspekt met mijn motto ‘MAAK GEWOON BIJZONDER’.


 

Mijn visie op trainen

Om als professional in het werk goed te kunnen zijn en blijven, betreed je net als iedere topsporter regelmatig het ‘trainingsveld’. Stil staan is achteruit gaan. Trainen doen we om onszelf op te frissen en om andere inzichten en nieuwe handvatten tot ons te nemen. De aanleiding voor een vraag naar gastvrijheidstrainingen is daarom ook altijd anders. Een standaard trainingsprogramma voor gastvrijheid heb ik dan ook niet. Deze wordt in samenwerking met de opdrachtgever op maat gemaakt. Daarbij hanteer ik zoveel mogelijk de volgende opbouw:  
1.  Intrinsieke motivatie
2.  Gedrag en houding
3.  Samenwerken en verbeteren
4.  Borging

1. Intrinsieke motivatie

Trainingsprogramma’s verdienen hun duurzaamheid door te starten bij het aanwakkeren van de intrinsieke motivatie van de deelnemers:

What is in for me?

Intrinsiek motiveren door vanuit persoonlijke ervaringen te kijken wat je eigen behoeftes zijn als gast/ klant en waardoor die behoefte aan gastvrijheid ontstaat. Intrinsiek motiveren door te laten voelen en ervaren wat goed klantcontact met jou doet. Intrinsiek motiveren door stil te staan bij de details die het verschil maken. Dan gaat het als vanzelf, dat deelnemers willen werken aan de verbetering van het contact met de gast/ klant van de organisatie.

‘WHAT IS IN FOR ME?’ IS NODIG IS OM TE BEGRIJPEN WAT DE WHY IS VAN GOED KLANTCONTACT, OM VERVOLGENS TE WILLEN EN KUNNEN BIJDRAGEN AAN DE WHY VAN DE ORGANISATIE.

2. Gedrag en houding

Naast de intrinsieke motivatie om te begrijpen en te willen, is het volgende niveau in een duurzaam trainingsprogramma het niveau van toepassen. Bij ‘toepassen’ is herhaling de beste leermeester, draagt een veilige omgeving bij aan het opbouwen van vertrouwen en wordt ook aandacht besteed aan obstakels die een ontspannen contact met de gast/ klant in de weg staan.

WELKE HOUDING EN WELK GEDRAG PASSEN BIJ MIJ EN MIJN WERK EN HELPEN MIJ IN HET REALISEREN VAN EEN ONTSPANNEN CONTACT MET DE GAST?

Naast de fysieke training is het een optie om voor het ‘toepassen’ te werken met online challenges via een Learn Management System:

  • Korte en simpele challenges à 10 minuten
  • Herhaling van de stof en input voor de volgende training
  • Lastige onderwerpen in een veilige omgeving beantwoorden
  • Op de smartphone
  • Volg- en beloningssysteem

3. Samenwerken en verbeteren

Samen ben je verantwoordelijk voor de gastvrijheidsbeleving van de gast. Dus ook samen leren, samen ervaringen delen, samen beter worden, samen successen vieren. Dat gaat goed als de basis ook samen is gelegd.

WAAROM DOEN WE DIT OOK ALWEER EN WAAR GELOVEN WIJ IN?

Het onderdeel samenwerken en verbeteren gaat over het maken van beloftes naar elkaar en wat we de gast/ klant beloven waar te maken. Dit helpt bij het vasthouden, wat de deelnemers met elkaar in het trainingsprogramma uitgevonden hebben. Het helpt elkaar eraan te herinneren wat het doel is van goed contact met de gast en het helpt om elkaar er op aan te spreken. Door zelf de beloftes op te stellen, zijn de deelnemers deelgenoot en voelen ze zich verantwoordelijk om de beloftes na te komen.

4. Borging

Goed contact met de gast is net als topsport; door het veel te doen, reflecteren en leren, doel voor ogen houden en het onderwerp op de agenda te zetten, houd je het topniveau vast.

ALLES WAT AANDACHT KRIJGT GROEIT.

Om het geleerde te borgen en het onderwerp levendig te houden, bied ik na de trainingen passende succesversnellers aan voor de intrinsieke motivatie, gedrag en houding en/of samenwerken en verbeteren. Sommige versnellers zijn direct toepasbaar, andere versnellers vragen om meer tijd en effort. Een voorbeeld van zo’n succesversneller is gamification.
De deelnemers, maar ook nieuwe medewerkers, kunnen in een online spel blijvend oefenen met de stof. Naar aanleiding van een 0-meting en de leercurves in het learn management system is een volg- en beloonsysteem mogelijk.

Voor het ontwikkelen van online challenges en gamification werk ik samen met Thingks. Thingks zorgt voor het verankeren van het geleerde door strategie, design en techniek met elkaar te combineren om vervolgens tot een passende en duurzame digitale leervorm te komen.


Middin
juli 15, 2019

Ik genoot van de workshop 'verbijzonderen'. Ik gun iedereen zo'n enerverende ontmoeting met Suzan. 


Zie ik u op het volgende event?