Verschillen brengen ons verder dan overeenkomsten, maar start het gesprek vanuit gelijkwaardigheid. Betrek en activeer iedereen.

Verschillen brengen ons verder dan overeenkomsten, maar start het gesprek vanuit gelijkwaardigheid. Betrek en activeer iedereen.

8 maart ’23 Internationale vrouwendag

Belangrijk dat we blijvend aandacht vragen voor de thema’s rondom vrouwenemancipatie (denk alleen al aan wat er gebeurt in Oekraïne en Iran). We zijn er nog lang niet en er is nog veel voor nodig om te komen tot een gelijkwaardige inclusieve wereld.

Ook dichtbij huis op onze werkvloer blijft aandacht hiervoor nodig en jij kan daarin al een klein verschil maken, door in de begeleiding van groepsinteractie iedereen gelijkwaardig (op persoonsniveau) en evenredig (tijdsverdeling en vorm) te betrekken en te activeren. Mogen verschillen in een gesprek dan niet bestaan? Jawel. Verschillen brengen ons verder dan overeenkomsten, maar start in ieder geval vanuit gelijkwaardigheid en evenredigheid.

Verschillen brengen ons verder dan overeenkomsten, maar start wel vanuit gelijkwaardigheid.

Betrek en activeer iedereen. Het is één van de eerste in het rijtje principes van Liberating Structures.  Niet voor niets als je het mij vraagt 😊. Het draagt bij aan een inclusieve gesprekvoering in de groep. Op een dag als Internationale Vrouwendag, met aandacht voor een meer gelijkwaardige inclusieve wereld, wil ik je laten zien hoe je met dit principe op de werkvloer daar naartoe kan werken, zonder de rijkdom van diversiteit uit het oog te verliezen. Tot slot deel ik in deze blog nog een aantal structures die je daarbij helpen.

Betrek en Activeer Iedereen

Vanuit het principe ‘Betrek en Activeer iedereen’ wordt iedereen vanuit een gelijkwaardige en evenredige positie bij het gesprek betrokken en aan het woord gelaten. Bij Liberating Structures draait het niet om functie, opleiding, afkomst, jaren dienstverband, leeftijd of sekse. Bij Liberating Structures geldt niet het recht van de sterkste die de meeste tijd pakt of het recht van de meest mondige en assertieve persoon in de groep, die bepaalt wat we gaan doen. Iedereen is gelijk en ieders stem moet gehoord worden.

Start vanuit gelijkheid om van verschillen te leren.

Mogen verschillen dan niet bestaan? Zeer zeker wel. Ik ben een voorstander van diversiteit; verschillen brengen ons namelijk verder dan overeenkomsten. Afkomst, non-binair, man, vrouw, functie, opleiding, etc. Een verscheidenheid aan inzichten, opvattingen en ervaringen verrijkt onze éigen inzichten, handelingen en ideeën. Maar start het gesprek vanuit gelijkheid en met een evenredige verdeling om vervolgens te leren van elkaars verschillen. Dát brengt ons verder. Verderop in deze blog deel ik hoe je dit faciliteert. Eerst sta ik stil bij waarom het niet werkt om het gesprek vanuit een verschil te starten.

Starten vanuit verschil deactiveert mensen in plaats van ze te activeren

Vanuit een verschil het gesprek starten zwakt de output van een groep af. We kennen het allemaal wel, dat zich mensen in een groep bevinden die sneller hun stem laten horen dan een ander. Doordat diegene b.v. bij de meerderheid hoort en zich gesteund voelt om meteen iets te zeggen of vanuit een functie of patroon de leiding neemt en alle spreektijd pakt. Andere mensen die zich hieraan ‘ondergeschikt’ voelen, kunnen worden ondergesneeuwd. I.p.v. dat ze geactiveerd worden om deel te nemen aan het gesprek, worden ze juist gedeactiveerd. Ze zwakken hun idee af of delen het niet meer met de groep, bijvoorbeeld omdat ze de ruimte zelf niet meer durven te pakken of door tijdsgebrek. Zonde!

 Aandacht voor het gelijkwaardige gesprek op de werkvloer. Alle stapjes helpen.

Vandaag is het Internationale vrouwendag. De Internationale Vrouwendag bestaat om aandacht te vragen voor thema’s rondom vrouwenemancipatie o.a. economische zelfstandigheid, werk-zorg verdeling, de loonkloof, empowerment, seksualiteit en discriminatie. We moeten hier blijvend aandacht voor vragen, alleen al kijkend naar wat er o.a. in Iran gebeurt. We zijn er nog lang niet en daar is ook nog heel veel voor nodig. Ik voel mij niet verheven om met deze blog op mondiaal niveau een oplossing te bieden. Wel wil ik met deze blog jou een handvat geven om in jouw werk meer toe te werken naar gelijkwaardigheid. Betrek en activeer iedereen, door jullie groepsgesprekken te starten vanuit een evenredige en gelijkwaardige inbreng. Om ieders stem evenveel recht en spotlight te geven. Zo komen we uiteindelijk toch steeds een stapje verder in die inclusieve wereld met een rijke diversiteit.

Hoe?

Er bestaan meer dan 33 Liberating Structures, waaraan o.a. het principe ‘betrek en activeer iedereen’ aan ten grondslag ligt. Ik deel hier drie structures, die redelijk makkelijk toe te passen zijn en waar je in de stappen ziet dat het een evenredige en gelijkwaardige start voor iedereen heeft (qua tijd, deelname en mate van input geven):

1)de 25/10 Crowd Sourcing: Snel en anoniem krachtige, bruikbare ideeën van een groep genereren en selecteren.

 • 5 min: Elke deelnemer schrijft anoniem op een kaartje diens idee voor een desbetreffend vraagstuk
 • In 5 rondes van 1 a 2 minuten loopt iedereen door elkaar rond en geeft steeds het kaartje dat die op dat moment heeft aan de persoon die passeert. Zonder op het kaartje te kijken en het idee te lezen.
 • Dit gebeurt onder begeleiding van muziek. Als de muziek stopt is één ronde voorbij. Iedereen leest in stilte het kaartje dat hij of zij op dat moment heeft. Geeft het idee een score (van 1= niets aan t/m 5= te gek) op de achterkant van het kaartje met het idee.
 • Na 5 rondes telt iedereen de score van het kaartje dat hij of zij dan heeft.
 • Laat de 10 mensen met de hoogste score het idee voorlezen (dat hoeft dus niet zijn of haar eigen idee te zijn). Deze ideeën zijn door de groep als meest haalbaar, krachtig of origineel bevonden. We weten niet van wie het idee is en ook niet wie de score heeft gegeven.
 • Optioneel: deze ideeën kunnen weer in groepjes verder uitgewerkt worden. De ideeën die lager scoren dan de 10 hoogste kunnen ook nog bekeken worden en doorontwikkeld worden.

2) 1-2-4-all: Iedereen tegelijkertijd betrekken bij het genereren van ideeën, suggesties en vragen

 • 1 min zelfreflectie op de vraag
 • 2 min bedenk ideeën/ suggesties in een tweetal, voortbordurend op de ideeën uit de zelfreflectie. Hier verrijk je de output van je zelfreflectie met dat wat je van de ander hoort.
 • 4 min deel en ontwikkel de ideeën/ suggesties van tweetallen in een viertal. Merk overeenkomsten en verschillen op of convergeer als dat nodig is voor het antwoord op de vraag.
 • Optioneel: 5 min elk viertal deelt de output met de groep.

3) Impromptu Networking: Connecties maken en snel uitdagingen en verwachtingen delen

 • Iedereen denkt een minuut in stilte na over de plenaire vraag die is gesteld (Bijv. Wat wil je vandaag in deze bijeenkomst brengen en wat wil je meenemen?)
 • Daarna in 3 rondes van 3 minuten in wisselende tweetallen het antwoord aan elkaar vertellen. Repetition is a form of change. Doordat je herhaaldelijk je antwoord vertelt en dat van een ander hoort, kan het zijn dat je antwoord iedere ronde concreter, verfijnder of scherper wordt.

Meer weten?

Wil je meer inspiratie over Liberating Structures op de werkvloer, check dan de andere blogs op mijn site Blogs – Suzan Vink . Weten welke andere 30 Liberating Structures er zijn en hoe die werken, check dan de site van Ruben Klerkx van The Creators Company: https://thecreatorscompany.com/liberating-structures/

Liberating Structures maak je het best eigen door ze veel te doen. Daarom geven wij daar ook workshops in. Op donderdag 16 november ’23 organiseren wij er weer één. Voor alle informatie zie https://www.thecreatorscompany.com/product/bevlogen-en-betrokken-deelnemers/

Leave a reply